holywar@holywar.org


Stakkars jøder! Dere påkalte en fryktelig forbannelse over deres egne hoder
ved å si: "Hans blod vil komme over oss og våre barn"; og denne forbannelse,
elendige folkeferd, bærer dere til denne dag, og til evighetens slutt skal
dere tåle tukten av dette uskyldige blod. Å min Jesus!....jeg vil ikke være
gjenstridig som jødene. Jeg vil elske deg alltid, alltid, alltid."

Hellige Alphonsus Maria de Liguori

.

 

<bgsound src="chant2.mp2" > </p> </body>