DE FRAFALNE "KRISTNE SIONISTER" I NORGE VIL SE EVANGELIET MED JØDISKE ØYNE. DETTE INNEBÆRER AT DE ØNSKER Å VÆRE LIKE BLINDE SOM DE RASISTISKE SIONIS- TISKE FARISEERE I DEN SATANISKE STATEN ISRAEL SOM ELLERS I DEN OKKUPERTE VERDEN.
------------------------------------------------------
- De "kristne sionisters" store venn rabbiner Michael-
- Melchior ga et klart svar i DAGEN 19.11.92: -
- "TROEN PÅ JESUS ER EN ANNEN RELIGION. -
- KRISTENDOMMEN ER EN ANNEN VEI TIL GUD -
- OG FOR JØDER ER DEN EN AVGUDSDYRKELSE. -
- BLANT ANNET FORDI MAN DELER OPP GUD." -
------------------------------------------------------

Rabbiner Melchiors uttalse gjør ikke noe som helst inntrykk på de FRAFALNE "KRISTNE SIONISTER". Det gjør heller ikke inntrykk at ekte kristne i dagens Palestina blir forfulgt og fengslet og drept av israelerne fordi de misjonerer blant jøder. Men dette er ikke noe nytt. Jødene forfulgte og drepte profetene, MESSIAS JESUS, apostlene, martyrene og de kristne i 2000 år. Vi ble advart mot disse "frafalne kristne sionister" og deres kjetteri fra første stund av apostlene, kirkefedrene og hele vår 2000 årige universelle kristne kirke. Men heller ikke dette gjør inntrykk på de "frafalne kristne sionister" i Norge, som med fullt overlegg jobber for å ødelegge, splitte og forføre sjeler fra den Sanne Kristne Bibelske Lære og føre dem til evig fortapelse. Hos dem er rasistisk sionisme og judaisme prioritert foran alt annet, også kristenheten, som kommer i annen, tredje, fjerde eller femte rekke. De har forfulgt sanne kristne, og i deres an- grep har de bevisst løyet, forvrengt og fortiet dem. Vi sanne kristne akter ikke å fortie det kristne budskapet som ble skrevet med martyrenes blod: SKAL MAN BLI FRELST MÅ MAN TA IMOT JESUS, FORDI JESUS I BIBELEN SIER AT HAN ER VEIEN, SANNHETEN OG LIVET, OG INGEN KOMMER TIL FADEREN UTEN VED HAM.
De frafalne "kristne sionister" er jødehatere siden de ikke ønsker opp- riktig å frelse jødene, for hvis ikke jødene tar imot Messias Jesus er de dømt til helvetet.

Vi advarer alle kristne som på en eller annen måte er blitt lurt av de frafalne "kristne sionister" til å bryte ut fra deres onde selskap... i MESSIAS JESUS NAVN!

-------------------------------------------------------------------------
VI ERKLÆRER FINN JARLE SÆLE, ODD SVERRE HOVE, (Redaktører i avisen DAGEN), LEIF WELLEROP, (Lederen i IKAJ), OLE BERNHARD SØRBØE OG THOR EVJE, (Ledere i Ordet og Israel) OG ALLE SOM BEKJENNER SEG SOM "KRISTNE SIONISTER" FOR KJETTERE OG EVIG DØMT TIL HELVETET! Ved å erstatte Messias Jesus med rasistisk sionisme er de skyldige i kjetteri.
-------------------------------------------------------------------------
DEN SOM IKKE ER MED MEG, HAN ER IMOT MEG, OG DEN SOM IKKE SAMLER MED MEG, HAN SPREDER.
(Matteus 12,30)

Stor Jerusalemsfest i Oslo tirsdag 14 mai 1996, for å markere Jerusalems 3000 års jubileum i Oslo. Arrangementet fant sted i den Lutherske Indre- misjons storsal i Staffelsgate.

3000 ÅR MED SVIK, LØGN FORFØLGELSE OG MORD AV PROFETENE, MESSIAS JESUS, APOSTLENE, MARTYRENE OG DE KRISTNE I SNART 2000 ÅR ER INGENTING Å FEIRE.
Det hele er en tragedie for de åndelig blinde jøder som har valgt ikke å ta imot Messias Jesus for dermed bli evig fortapt.