Pro Pérfidis JudæisBønn for de Troløse Jøder.

Orémus et pro pérfidis Judæis: ut Deus et Dóminus

noster áuferat velámen de córdibus eórum; ut et ipsi

agnóscant Jesum Christum, Dóminum nostrum.La oss be for de troløse Jøder, om at vår Gud og Herre

vil ta bort sløret fra deres hjerter, så de også må er-

kjenne Jesus Kristus, vår Herre.Her unnlater man å bøye kne for å minne om hvordan jødene

spottet Jesus ved å falle på kne for ham. Presten fortsetter

straks:Omnipotens sempitérne Deus, qui étiam judáicam perfídiam a

tua misericórdia non repéllis: exáudi preces nostras, quas

pro illíus pópuli obcæcatióne deférimus; ut, ágnita veritátis

tuæ luce, quæ Christus est, a suis ténebris eruántur. Per

eúndem Dóminum.

Amen.Allmektige evige Gud, du som heller ikke viser bort de troløse

jøder fra din miskunn, hør våre bønner som vi bærer for dette

forblindede folk, så de må kjenne din sannhetslys som er

Kristus, og rives ut av sitt mørke.

Ved ham, vår Herre. Amen.